Adatvédelmi tájékoztató

I. Az adatkezelési tájékoztató célja
A Hámuel Lélekőr Bt. (a továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására, amelyről érintettek értesítést kapnak. Az adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

II. Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata
Személyes adataival az adatkezelő a következő módokon kerülhet kapcsolatba: egyrészt az internetes kapcsolat fenntartásával, másrészt Egészségterv kérelmének benyújtásával összefüggésben. Felületeinket úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a szolgáltató szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen. Az Ön adatait, amelyek a felületeink látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az adatkezelő nem adja tovább.

III. Adatvédelmi tisztviselő Elérhetőségek:
+36 (1)-323-550
+36 (30) 5200401

IV. A kezelt személyes adatok köre
- A tanácsadásokkal, Egészségterv kérelmekkel kapcsolatosan felmerülő adatok kezelése, így különösen név, lakcím, születési idő, születési hely, személyigazolvány szám, taj szám, adószám, bankszámlaszám, anyja neve, szenzitív adatok stb. Egységes elektronikus rendszerben történik az íriszképek beadása, elemzése és nyilvántartása, csakúgy, ahogy a személyes adatok kezelése is.

Érdeklődés

Érdeklődés

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Írja be a számokat
Refresh Invalid Input

 

Mikolasek Éva íriszdiagnoszta +36-30/5200-401